27 май – неучебен ден

Уважаеми родители и ученици, на основание чл. 258 ал.1, чл. 259 ал.1 от ЗПУО и Заповед РД 09 – 1180/25.04.2019 г. на Министъра на образованието и науката, 27.05.2019 г. е обявен за неучебен ден, във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент.

Вашият коментар