Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Учителски колективУЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ
ПРИ ОУ“СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- ГР. КАЗАНЛЪК

   
Цветолина Кънчева Цветкова -Директор Николина Георгиева Колева –  зам. директор
 Ценка Христова Коева –  Ст.учител по БЕЛ  Румяна Петрова Василева – Ст.учител по Математика
Борислава Симеонова Минчева -Ст.учител по ИТ Ана Стефанова Чавдарова –  Ст.учител по Английски език
 Веселин Йокимов Шишков – Ст.учител  по ФВС  Рада Димитрова – Ст. учител по Биология и Химия
 Гюлвер Топчу   – учител по Физика и астрономия, Математика Атанас Мяхов – ст. учител по История и цивилизации и География и икономика
 Росен Бакалов – учител по Изобразително изкуство  Станчо Павлов Станчев – ст.учител по музика
Мария Димитрова Димитрова -Ст.учител начален етап Милена Иванова Дончева – Ст.учител начален етап
 Владимира Руменова Ряпова –  учител начален етап  Катерина Иванова Маринова -учител начален етап
Костадинка Василева Тодорова – Ст.учител начален етап Бонка Георгиева Палова – Ст.учител начален етап
 Иван Христов Маджаров – Ст.учител начален етап  Димитър Петков Димитров – Ст.учител начален етап
Димитър Пашев –  учител по Български език и литература  Христина Христова Цветанска – Ст. учител начален етап
 Ирина Николаева Чалъкова – Ст.  учител ЦДО  Мирослав Генчев Чочев  – учител ЦДО
Цветомира Георгиева Цонева –  учител ЦДО Ивета Бонева Михалева -учител ЦДО
 Aнтония Цветкова Димитрова – учител ЦДО  Деница Господинова Дохчева – учител ЦДО
 Радостина Пенева – учител ЦДО  Пенка Соколова – учител ЦДО
Атанаска Цветкова Димитрова – учител ЦДО  Татяна Стоянова Димитрова – Карастойкова – ресурсен учител
  Галина Лефтерова – психолог
 Севинч Юсеинова Илиева -Гл.счетоводител  
 Петя Тодорова Трифонова –  ЗАС  
   
 Помощен персонал  
 Димитрина Бресковска – хигиенистка  
 Йовка Стефанова – хигиенистка
 Румяна Дескова – хигиенистка  
 Марчо Дончев – поддръжка и огняр
  Охранител Васил Арсенов