Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Учителски колективУЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ
ПРИ ОУ“СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- ГР. КАЗАНЛЪК

   
Цветолина Кънчева Цветкова -Директор Николина Георгиева Колева –  зам. директор
 Ценка Христова Коева –  Ст.учител по БЕЛ  Румяна Петрова Василева – Ст.учител по Математика
Борислава Симеонова Минчева -Ст.учител по ИТ Ана Стефанова Чавдарова –  Ст.учител по Английски език
 Стефка Иванова Събчева – Ст.учител  по ФВС  Рада Димитрова – Ст. учител по Биология и Химия
 Костадин Мазнев   – ст.учител по Физика и астрономия, Математика Атанас Мяхов – ст. учител по История и цивилизации и География и икономика
 Мариела Томова Попова – лектор по Изобразително изкуство  Станчо Павлов Станчев – ст.учител по музика
Мария Димитрова Димитрова -Ст.учител начален етап Милена Иванова Дончева – Ст.учител начален етап
 Владимира Руменова Ряпова –  учител начален етап  Катерина Иванова Маринова -учител начален етап
Костадинка Василева Тодорова – Ст.учител начален етап Бонка Георгиева Палова – Ст.учител начален етап
 Иван Христов Маджаров – Ст.учител начален етап  Димитър Петков Димитров – Ст.учител начален етап
Мария Иванова Георгиева –  Ст.учител начален етап  Христина Христова Цветанска – учител ЦДО
 Ирина Николаева Чалъкова – учител ЦДО  Мирослав Генчев Чочев  – учител ЦДО
Мария Стефанова  учител по Български език и литература Веселин Йокимов Шишков -учител ЦДО
 Aнтония Цветкова Димитрова – учител ЦДО  Деница Господинова Дохчева – учител ЦДО
 Радостина Пенева – учител ЦДО  Пенка Соколова – учител ЦДО
 Галина Лефтерова – психолог  
 Севинч Юсеинова Илиева -Гл.счетоводител  
 Петя Тодорова Трифонова –  ЗАС  
   
 Помощен персонал  
 Димитрина Бресковска – хигиенистка  
 Йовка Стефанова – хигиенистка
 Румяна Дескова – хигиенистка  
 Илия Дермержиев – поддръжка и огняр
 Марчо Дончев – поддръжка и огняр  
 Охранител Васил Арсенов