Участие в конкурс за коледна украса

 

гр коледа16122018

украса11

украса22

украса33

 

Коледната украса пред входа на училището спечели ГРАМОТА.

Изработена от учениците на ЦДО- групите на Іа, ІІв,ІІа, ІІ б с ръководители – Радостина Пенева, Антония Димитрова и класните ръководители Христина Цветанска и Владимира Ряпова

Вашият коментар