Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Документи за учебната 2018 – 2019 година

 1. Училищен учебен план 2018 -2019 г.
 2. Годишен план 2018 -2019 г.
 3. Организация на учебния ден 2018 -2019 г.
 4. Правилник за дейността_2018-2019 г.
 5. Седм.разписание І срок 2018-2019 г.
 6. Програма за намаляване дела на преждевременно напуснали ученици
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 8. План за изпълнение на стратегията_през 2018/2019 учебна година
 9. Мерки повишаване качество на образованието през 2018/2019 г
 10. СЕДМ.РАЗПИСАНИЕ ІІ СРОК_на учебната 2018/2019 г.
 11. График занимания по интереси
 12. Заповед за запознаване с НВО_06282019

Документи за учебната 2017/2018 година

 1. Годишен план 2017-2018 г.
 2. Правилник за дейността 2017-2018 г.
 3. Училищен учебен план 2017-2018 г.
 4. Организация на учебния ден 2017-2018
 5. Документи по проект „Твоят час“-Анкетна карта,  заявление ,Индивидуална образователна карта
 6. Седмично разписание начален етап втори срок -1 и 2 клас, седмично разписание начален етап – 3 и 4 клас, седмично разписание прогимназиален етап – втори срок
 7. Училищен план за изпълнение на стратегията за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
 8. Национално външно оценяване на 4 и 7 клас

Документи за 2016/2017

 1.  Дневен режим 2016/2017 – виж

2. Училищен учебен план 2013-2016%d1% 83%d1%83%d0%bf-2013-2016 %d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-2016г.

3. Годишен план 2016 г.%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-2016

Учебна програма начален курс ІІ срок 2016-17 г.

Учебна програма прогимназиален етап II срок 2016-2017 г. – четна седмица

Учебна програма прогимназиален етап II срок 2016-2017 – нечетна седмица

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищен план за изпълнение на стратегията за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства за 2016-2017г

Стратегия за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в ОУ Св. П. Хилендарски за периода 2016-2020 г.

План за повишаване качеството на образованието 2016-2017 г.

Програма за повишаване качеството на образованието 2016-2017 г

Правилник за работата на комисията за управление на качеството (1).part023