Успешно представяне на Националното външно оценяване

По среден общ бал точки ОУ „Св.П.Хилендарски” е на 21 място в Област Стара Загора сред общо 90 училища и на 5-то – място с бал = на 27.52 т. сред училищата в град Казанлък. От основните училища преди нас е само ОУ „Мати Болгария”

Вашият коментар