Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр.КазанлъкbackУчилище на знания и родолюбие!

Училището разполага с обновена , модерна  материална база. Тези, които ще ни изберат ще  имат възможност да участват в  дейности:

Работа по Европейски проекти – “Твоят час”:                       Извънкласни дейности:

  • Мажоретен състав                                                                           Барабанен оркестър 
  • Театрално студио на английски език                                     Вокална група 
  • Групи за преодоляване на обучителните затруднения
    по Български език и Математика
  • Клуб за изготвяне на презентации

ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - гр.Казанлък

 

Паисий Хилендарски

Свободни места в паралелките за учебната 2017-2018 г.

2 б клас – 3 ученика                  5 б клас – 6 ученика

4 а клас – 1 ученик                     6 а клас – 2 ученика

4 б клас – 1 ученик                     6 б клас – 2 ученика

5 а клас – 5 ученика                   7 клас – 1 ученик

Правила и график за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

Заповед №198 от 19.02.2018

правила за прием 1 клас (2)

Приложение 1график и родителски срещи за учебната 2018/2019 г.

Документи за записване на ученик в първи клас за учебната 2018/2019 г.

Заявление за кандидатстване за 1 клас се подават на сайта: https://school.kazanlak.bg