ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък проведоха обучение

Паисий Хилендарски

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ ГРАД КАЗАНЛЪК
Гр..Казанлък, ул. „Проф.Петко Стайнов „ № 27”А” , тел. 0431/62065; 63110; тел.факс 0431/62065
e-mailouphkk@abv.bg

На 19.03.2016 год. учителите от ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“гр. Казанлък проведоха обучение в гр. Павел – баня – ПРО –ЕАД.
Темите върху, които се акцентува:
1. За началните учители „ Обучението по математика в начален етап. Новите учебни програми в 1 и 2 клас. „ – обучител беше главен асистент по методика на обучението по математика в педагогическия факултет на Тракийски университет госпожа Мариана Богданова
2. За останалите учители и възпитатели –„ Психолого – педагогически профил на тинейджъра. Специфика на общуването“ Обучител беше доцент доктор по педагогика от Тракийски университет – медицински факултет, госпожа Стефка Динчийска.
3. За всички учители г-жа Цветанка Бонева, председател на фондация „ Професор Генчо Пирьов“ проведе тренинг и говори за „ Предприемачеството в училище и новите методи на обучение в първи клас“
На обучението присъстваха и учители от училището в гр. Крън.
Става традиция двете училища да провеждат съвместни обучения и да обменят опит.
Освен това обучение учителите посещават провежданите такива по плана на РИО Стара Загора.
На 2.04.2016 год. учители от училището ще се срещнат с министъра на образованието и науката госпожа Кунева в гр. Хасково.

Вашият коментар