На 20.03.2017 г. от 17,00ч. – Родителска среща за бъдещите първокласници – 2017/2018 г.

Провеждане на родителска среща на заявилите желание  родители децата да постъпят в първи клас и представяне на учителите. Запознаване със Системата от правила за прием в първи клас, утвърдени от Кмета на Община Казанлък.

Вашият коментар