Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Материална база

Материалната база на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е изцяло обновена. Във фоайето ви посреща жарко слънце, символ светлина и знания. Учебните кабинети са основно ремонтирани и оборудвани със съвременна техника. Във всяка класна стая и кабинет има мултимедия и лаптоп, свързан с интернет и възможност за ползване онлайн електронните ресурси на издателствата.
Училището разполага с компютърен кабинет с нови компютри, мултимедия и копирна техника.
В часовете за отдих и занимания по интереси децата използват добре обзаведената игротека.

Физкултурният салон е ремонтиран, добре изолиран и подреден със съвременни уреди за провеждане на занятия.
Ученическият стол е модерно обзаведен и всеки ден предлага топла храна на учениците.
Санитарните възли са обновени и отговарят на всички хигиенни изисквания.Picture 250 мат 2 мат3 мат4

каб 3 каб4 каб5 каб 6

Класна стая 1 Picture 221

физкултурен салон

Училището разполага със звездна зала за провеждане на различни мероприятия.

звездна зала
звездна зала1