Информация за седмокласници – подаване на онлайн заявления за кандидатстване

Уважаеми родители и ученици, сайтовете на които може да се подават онлайн заявления за кандидатстване след 7 клас са: priem.mon.bg   или    7klas.mon.bg

Сайтът ще бъде активен в момента, в който учениците ще започнат да получават служебните си бележки.

Вашият коментар