Паисий Хилендарски (1722–1773)

Паисий Хилендарски (1722–1773)

Често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ - Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на българското възраждане. Още»

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ е едно от най-старите училища в град Казанлък. В началото е килийно училище към махленската църква „Св.Троица“ – построена 1834г. Още»

 

Достъп до информация

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

адрес:   6100 гр. Казанлък, ул. „Проф. Петко Стайнов“ 27 А

е-mail:  ouphkk@abv.bg

GSM: 0878 977 134

Работно време:  от понеделник до петък   от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Инфо 138 – приемане и преместване на ученици

Инфо 143 – валидиране на компетентности

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас 

Инфо 153 – дубликати

Отчет за достъп на информация за 2017 г._01302019

Отчет за достъп на информация за 2018 г._01302019