Ден на ученическото самоуправление

На 9.05.2018 г. – Денят на Европа в училище се проведе  Ден на ученическото самоуправление под надслов „Да обучаваш и възпитаваш е отговорно“. Предварително учениците подадоха Заявление до Директора за длъжността, която искат да заемат. От 1 до 7 клас се включиха ученици за учители, заместник директор, DSCN6380счетоводител, завеждащ административно – техническа служба, охрана и хигиенисти.

 

 

 

 

 

 

В началото на работния ден госпожа Цветолина Симеонова разясни на учениците задълженията и отговорностите, които поемат и връчи Дневниците.

 

DSCN6340

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN6344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ролята на учители се изявиха:  по Математика – Златомир Запрянов от 5 б клас, Теодора Георгиева, Елена Николаева и Девиан Берешит 0т 6 б клас;

по Човекът и природата – Валери Вълов от 5 б клас; DSCN6345Пламен Георгиев от 6б клас – по Информационни технологии  вещо обясняваше начините за търсене на информация в Инернет и изготвяне на презентация.DSCN6349

Мелина Старчева и Велина Янкова от 5 б клас емоционално обясняваха за изграждането на римските градове в часа по История и цивилизации.DSCN6356

Петя Димитрова от 7 клас умело с добре направена презентация изнесе урок по Биология и здравно образование.DSCN6359

По Физическо възпитание и спорт Христомира Килова от 7 клас в ролята на учител наблюдаваше спазването на правилата по волейбол.DSCN6354

Учениците от 1 и 2 клас също се опитаха да бъдат учители. Най-добрият математик Мартин Дечков, носител на златен медал преподаде урока по математика на 1 а клас, а Ава Мирчева от 1 б клас беше подготвила интересни логически задачи за часа по математика на своите съученици.DSCF2112 DSCF2116

В часа по Физическо възпитание като учител се изяви Теодор Кисьов от 1 б клас.DSCF2129

По Изобразително изкуство в 1 в клас учителките Десислава Дренска и Кристияна Гудова представиха темата „Нарисувай своя приятел“.DSCN6363

В час по Български език и литература във 2 б клас Златан Александров преподаде урока за образуване на въпросителни изречения.DSCN6366

Не бе лесно на счетоводителят Мартин Миладинов от 6 а клас да представи финансови документи за подпис на Директора.DSCN6378

Изпълняващата длъжността ЗАС Радка Калайджиева от 5 б клас много старателно подготви местата за НВО на четвъртокласниците.

Успешно се справи с длъжността зам. директор Румяна Гешева от 5 б клас.

Христо Кюркчиев и Юнсал Чобан от 6 а клас разбраха, че не е лесно да си и хигиенист, защото се убедиха, че някои стаи са доста замърсени, а други – много чисти като тази на 3 а клас.DSCN6381

Така с повече емоции и разнообразие премина Денят на самоуправлението в училище. Учениците разбраха ,че не е лесно както да си учител, така и хигиенист, защото все трябва да бъдеш отговорен и старателен.

Вашият коментар